Lịch học 2013-2014 (Tháng 7) Template Lịch học 2013-2014 (Tháng 7)

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 132 KB
  • Lượt tải: 89
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Lịch học 2013-2014 (Tháng 7) - Template Lịch học 2013-2014 (Tháng 7)

Lịch học treo tường đơn giản này trên nền trắng bắt đầu vào tháng 7 năm 2013 và kết thúc vào tháng 6 năm 2014 sử dụng định dạng thứ Hai-Chủ Nhật.

Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và sử dụng 3 bản chiếu tiêu chuẩn ở phần cuối để thêm nội dung thuyết trình. Hoặc bạn có thể sao chép bản chiếu của bất kỳ tháng nào vào một bản trình bày khác.

Lịch học 2013-2014 (Tháng 7)

Phù hợp với Microsoft PowerPoint 2013.

Ứng dụng liên quan và thay thế