🖼️ Vuze for Linux

🖼️
 • Phát hành: Vuze team
 • Trước đây có tên gọi là Azureus, Vuze là chương trình duy nhất trong danh sách này được viết bằng ngôn ngữ Java...
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 322

🖼️ Transmission for Linux

🖼️
 • Phát hành: Eric Petit
 • Transmission là một chương trình quen thuộc đối với bất cứ ai sử dụng bản phân phối Ubuntu. Đây là chương trình được tích hợp mặc định.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287

🖼️ qBitTorrent cho Linux 4.2 Phần mềm hỗ trợ BitTorrent

🖼️
 • Phát hành: Christophe DUMEZ
 • uTorrent là trình download torrent chiếm ưu thế vượt trội, thật không may là chương trình này hiện tại chưa hỗ trợ Linux. qBitTorrent cho Linux 4.2.5 chính là một cố gắng nhằm lấp khoảng trống của uTorrent trên Linux.
 • linux Version: 4.2.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 263

🖼️ Ubuntu OpenStack 14.04 Tạo đám mây điện toán nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Canonical
 • Ubuntu OpenStack là hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới cho OpenStack. Không có cách thức nào nhanh và đáng tin cậy hơn Ubuntu OpenStack để xây dựng một đám mây điện toán doanh nghiệp, từ trích lập dự phòng đến triển khai và quản lý.
 • linux Version: 14.04.2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149