LowBrowse

Tải về
3 (1) Aries Arditi Miễn phí 262 Ngày: Yêu cầu: Windows, Firefox 3.0 - 3.6.*

LowBrowse 1.0 tạo ra một khung mới trên đỉnh trình duyệt, và treo dính trên đó, hiển thị văn bản theo từng dòng đơn. Các thông số như kích thước chữ, loại font, tương phản màu hay khoảng cách giữa các chữ có thể tùy chỉnh được.

Công cụ cho phép người dùng:

• Đọc chữ trắng trên nền đen (mặc định)
• Đọc đoạn văn bản với cỡ chữ rất to treo nổi phía trên đoạn văn bản gốc trong trang web, khi di chuyển chuột đến đâu thì dòng văn bản tương ứng sẽ hiển thị phía trên.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 292
  • Lượt tải: 262
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows, Firefox 3.0 - 3.6.*
Liên kết tải về

Link Download chính thức: