Lunar Calendars and Eclipse Finder

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 425
  • Lượt tải: 417
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Giới thiệu

Lunar Calendars and Eclipse Finder là phần mềm chỉ ra ngày tháng xảy ra hiện tượng thiên thực (nhật thực/nguyệt thực) tính theo lịch Common Era (a.k.a. Gregorian) (CE) và Lịch Julian (JC).

Lunar Calendars and Eclipse Finder

Nó được dùng để:

• Chỉ ra chu kỳ hiện tại của mặt trăng.

• Tính toán chu kỳ mặt trăng ở bất cứ thời điểm nào trong quá khứ hoặc tương lai (trong vòng 900 năm).

• Chuyển đổi giữa ngày tháng của nhiều lịch khác nhau: 3 loại lịch dương (Gregorian, Julian và Solar Liberalia Triday) và 4 loại lịch âm (Archetypes, Meyer-Palmen Solilunar, Lunar Liberalia Triday và Hermetic Lunar Week).

• Xem ngày tháng trước/sau đó.

• Tìm lần trăng tròn trước hoặc sau,…

• Tìm thời gian xảy ra thiên thực trước hoặc sau đối với từng loại lịch riêng.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo