Top ứng dụng Mã hóa dữ liệu tải nhiều nhất

🖼️ Deep Freeze Enterprise cho Mac Tiện ích đóng băng hệ thống cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.667

🖼️ Watchmac for Mac 1.7 Phần mềm kiểm soát hoạt động hệ thống Mac

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.264

🖼️ Parachute for Mac 1.1 Sao lưu và phục hồi dữ liệu

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 774

🖼️ Cryptext for Mac Bảo vệ văn bản và file ghi chú

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 634

🖼️ Records Master for Mac OS X 9.9 Chương trình bảo mật dữ liệu file hệ thống

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 622

🖼️ Exces

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 449

🖼️ FileWard for Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 424

🖼️ LaunchCodes 1.0 for Mac OS X

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

🖼️ Guaranteed PDF Decrypter for Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 419

🖼️ Knox for Mac

🖼️
 • Phát hành: MK&C
 • Là một giải pháp tích hợp duy nhất dành cho công việc mã hóa và sao lưu, Knox giúp công việc bảo mật các file dễ dàng hơn bao giờ hết. Tạo các file mã hóa với bất kì một số lượng nào bạn muốn và mỗi file đều có một mật khẩu riêng biệt...
 • mac
 • Tìm thêm: Knox 2.0.6 for Mac mã hóa sao lưu bảo mật file tạo file mã hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 405
Có tất cả 27 phần mềm.