MusicBrainz Picard for Linux

Link Download MusicBrainz Picard for Linux chính:

🖼️
🖼️
🖼️
  • HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v9.3.5 (Update)
  • Đây là phiên bản HP Photosmart đầy đủ (V 9.3.5) cho máy scan HP Scanjet 2400, Scanjet 3670, Scanjet 3690, Scanjet 3970 và Scanjet 4070. Phiên bản này cung cấp hỗ trợ Universal Binary đầy đủ và bao gồm cả HP Scan Pro 7.1.8
  • Xếp hạng: 3 24 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Canva cho Mac Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp cho Mac
  • Canva là công cụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp cho Mac, được sử dụng để thiết kế các sản phẩm đồ họa phục vụ cho nhiều mục đích truyền thông, giải trí, giáo dục, kinh doanh,...
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Mac