Flip4Mac Windows Media Components for QuickTime 3.3 Hỗ trợ chơi nhạc cho Mac

Tải về
 • Đánh giá:
  3 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29,5 MB
 • Lượt xem: 3.867
 • Lượt tải: 3.830
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.7/10.8/10.9
Giới thiệu

Flip4Mac Windows Media Components for QuickTime - Hỗ trợ chơi nhạc cho Mac

Với tiện ích Flip4Mac Windows Media Components for QuickTime, người sử dụng có thể chơi các file định dạng .wma và .wmv trực tiếp trên QuickTime Player, và các file Windows Media trên trình duyệt Internet...

Flip4Mac WMV Components hỗ trợ người sử dụng xuất, nhập các file playlist, các fle Windows Media video và audio trên hệ điều hành Mac, ngoài ra còn tương thích với các ứng dụng QuickTime khác như QuickTime Player, Final Cut Pro...

vorrent (theo Telestream)

Liên kết tải về