Guaranteed PDF Decrypter for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 419
  • Lượt tải: 419
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.5 Intel
Giới thiệu

Guaranteed PDF Decrypter for Mac

Guaranteed PDF Decrypter là ứng dụng lệnh cho phép bạn loại bỏ ngay lập tức các hạn chế khi khởi động các file PDF, ví như in ấn và chỉnh sửa. Guaranteed PDF Decrypter cũng có thể giải mã các file PDF với mật khẩu bảo vệ, cho dù mật khẩu này có độ dài thế nào và được tạo ra bởi ngôn ngữ nào. Phiên bản 3 bao gồm hỗ trợ cho Acrobat 9 cũng như bao gồm mã hóa AES-256.

 

Phiên bản mới này có:

Các bản vá lỗi

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.