Metadata Hootenanny Chỉnh sửa siêu dữ liệu trong QuickTime

Tải về
  • Đánh giá:
    4 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 81.552
  • Lượt tải: 79.703
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10,1 hoặc mới hơn
Giới thiệu

Metadata Hootenanny - Chỉnh sửa siêu dữ liệu trong QuickTime

Metadata Hootenanny là một ứng dụng hữu ích cho phép bạn xem và chỉnh sửa siêu dữ liệu trong các bộ phim QuickTime.

Metadata Hootenanny cho phép bạn thiết lập các thước video và tốc độ quét vào bộ phim tiếp theo hoặc trước đó.
Bạn cũng có thể đặt một biểu tượng tùy chỉnh, thiết lập khoảng thời gian của phim. Ngoài ra nó còn cho phép bạn phát lại đoạn phim đó cùng với việc thiết lập các tùy chọn chỉnh sửa.