Mouse Gestures

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29 KB
  • Lượt xem: 500
  • Lượt tải: 485
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5.8 trở lên
Giới thiệu

Mouse Gestures

Nếu bạn cảm thấy sử dụng chuột thoải mái hơn nhiều so với sử dụng bàn phím, bạn sẽ thấy thích extension MouseGestures. Tiện ích mở rộng này cho phép bạn ấn định các hành động, ví như "back" và "close tab" đối với 4 cử chỉ bạn thực hiện với con chuột: lên, xuống, trái và phải.

Để thực hiện một hành động, giữ phím bạn đã ấn định cho lựa chọn (thông thường là chuột trái hoặc chuột phải) và di chuyển chuột sang bên trái hoặc bên phải, lên hoặc xuống. Theo đó, bạn có thể thực hiện một chức năng thông thường nhanh hơn nhiều và có thể tập trung vào thực hiện công việc của mình.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: