RText for Mac

Tải về
 • Đánh giá:
  3 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5 MB
 • Lượt xem: 1.404
 • Lượt tải: 1.209
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Mac OS X, Java 1.4 hoặc mới hơn
Giới thiệu

RText for Mac

RText là một nền tảng soạn thảo văn bản được viết bằng lập trình Java. RText được thiết kế để dễ sử dụng, tùy biến cao và linh hoạt.

Mục tiêu của RText là tạo ra một soạn thảo văn bản hoàn thành đầy đủ tính năng có thể chạy trên nhiều nền tảng. (thiết kế chủ yếu cho các lập trình, nhưng có thể được sử dụng bởi bất cứ ai). RText được thiết kế như là Windows Notepad clone.

RText hiện hỗ trợ cho những ngôn ngữ sau đây:

Assembler (X86)
C
C++
C#
CSS
Fortran
HTML
Java

JavaScript
Perl
Properties Files
SAS
SQL
UNIX shell scripts
Windows batch
XML


Một số tính năng chính của RText:
 • Các ngôn ngữ được hỗ trợ là Assembler, X86 assembler, C, C++, C#, Fortran, Java, JavaScript, Perl, HTML, SAS, SQL, Windows batch, UNIX shell, và XML.

 • Macro cho phép bạn thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa phức tạp một cách nhanh chóng.

 • Kéo-và-thả các tập tin từ máy tính của bạn trực tiếp vào RText.

 • Chỉnh sửa nhiều tài liệu cùng một lúc thông qua một danh sách, theo thẻ, hoặc giao diện MDI truyền thống.

 • Tìm kiếm văn bản một cách dễ dàng với: Find/Find Next/Replace/Replace Next và bao gồm các tùy chọn như Match Case, Whole Word Only, Use Regular Expressions, và Mark All.

 • Find in Files cho phép bạn tìm kiếm một chuỗi ký tự đưa ra hoặc xuất hiện thường xuyên trong bất kỳ các nhóm tập tin hoặc thư mục trên máy tính.

 • Không giới hạn Undo/Redo.

 • Print and Print Preview cho phép bạn tạo ra các bản in của tài liệu của bạn một cách dễ dàng.

 • Tùy chỉnh giao diện cho phép bạn soạn thảo theo cách mà bạn muốn.

 • RText được viết bằng Java, nó có thể chạy trên bất kỳ nền tảng hỗ trợ phiên bản 1.4 hoặc cao hơn của Java Runtime Environment.