Subsonic for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 31,9 MB
  • Lượt xem: 1.603
  • Lượt tải: 1.603
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Giới thiệu

Subsonic for Mac

Subsonic là một giải pháp mạnh mẽ dựa trên một nền tảng nhỏ để giải quyết những vấn đề bạn đưa ra và nhiều hơn nữa. Nó là một công cụ chơi nhạc đa phương tiện streaming mã nguồn mở dựa trên nền tảng Java, do đó nó là một giải pháp nền tảng hoàn toàn miễn phí để bạn có thể sử dụng các thao tác cơ bản trên giao diện web.

Lưu ý: Phiên bản miễn phí sẽ hạn chế khả năng truy cập vào Adobe AIR, không có khả năng loại bỏ quảng cáo từ giao diện web, nâng cấp và không có tên tài khoản trên máy chủ của Subsonic.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: