Magic Calendar Maker 3.1

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,3 MB
  • Lượt xem: 1.799
  • Lượt tải: 1.791
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows ME/NT/2000/XP/2003/Vista
Giới thiệu

Magic Calendar Maker là tiện ích rất dễ dùng cho việc tạo và in lịch biểu cho một tháng. Người sử dụng chỉ có thể chọn tháng, năm mà người đó muốn tạo. Ngày bắt đầu của một tuần cũng có thể được chọn (chủ nhật hoặc thứ Hai). Tất cả các phần còn lại được chương trình tự động thực hiện ! Đầu ra là một lịch HTML hoặc PDF có thể được in ra từ trình duyệt web hoặc từ phần mềm Adobe Reader.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.