MakeVM Tạo máy ảo

Tải về
3 (1) SysDevSoftware Dùng thử 590 Dung lượng: 692,9 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista

MakeVM là chương trình dùng để giúp bạn tạo hoặc chỉnh sửa máy ảo đang có để chạy cùng với VMWare (R) Player hoặc phần mềm ảo hóa tương thích khác.

Hơn nữa, nó cho phép bạn quản lý các thiết lập phần cứng ảo hay lập phần cứng mới bao gồm đĩa ảo và đĩa cứng gắn vào máy ảo VMWare. Với MakeVM, bạn còn có thể sử dụng ổ USB flash giống như đĩa vật lý dành cho máy ảo nếu không hoạt động cùng phần mềm quản lý VMWare.

MakeVM

Chương trình này còn cung cấp cho bạn công cụ chuyển đổi hoặc sao lưu đĩa ảo với các chức năng:

- Sao lưu Real OS của bạn sang VMWare, VirtualPC hoặc Parallels Workstation;

- Sao lưu Virtual OS giữa phần mềm ảo hóa của các nhà sản xuất khác nhau.

Tính năng:

- Tùy chỉnh phần cứng ảo cho máy ảo đang có.

- Tạo máy ảo mới.

- Tạo bản sao đĩa ảo.

- Gắn ổ đĩa vật lý (thậm chí cả ổ USB flash) vào máy ảo.

- Sao lưu đĩa cứng vật lý sang đĩa ảo Virtual PC, VMWare hoặc Parallels Workstation.

- Sao lưu đĩa ảo MS Virtual PC, Parallels Workstation, WMWare sang đĩa ảo MS Virtual PC, VMWare or Parallels Workstation.

- MakeVM có thể tạo ra/tùy chỉnh máy ảo chạy cùng VMWare (R) Player hoặc phần mềm ảo hóa VMWare (R).

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 692,9 KB
  • Lượt xem: 621
  • Lượt tải: 590
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista
Liên kết tải về

Link Download chính thức: