Mass Folder Manager Pro

Tải về
3 (1) Prognext Dùng thử 360 Dung lượng: 939 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

Tự động tạo nhiều folder từ các file văn bản thuần có chứa đường dẫn folder hoặc danh sách chuỗi văn bản. Tạo số lượng folder cụ thể bằng cách sử dụng quy ước đặt tên theo số. Gắn các cấu trúc folder với hoặc không cần các file tới mỗi folder vừa được tạo. Bên cạnh đó, phần mềm này cũng hỗ trợ cách, tiền tố, hậu tố. Mass Folder Manager cũng bao gồm một cửa sổ để thêm, chỉnh sửa hoặc nhập – xuất nhiều danh sách. Bạn cũng có thể xem trước trực tiếp sản phẩm của mình. Sẽ có một cửa sổ kết quả với các thông số để quản lý các quá trình tạo. Người dùng có thể xuất kết quả sang định dạng txt, csv hoặc Excel. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Undo mỗi khi làm sai hoặc có thể mô phỏng quá trình tạo folder.

Các tính năng chính:

 • Simulation – cho phép bạn mô phỏng quá trình tạo folder mà không làm ảnh hưởng tới cấu trúc của folder hiện tại.
 • Include Window – Tải đường dẫn folder hoặc danh sách chuỗi các file văn bản. Chỉnh sửa hoặc lưu chúng lại.
 • Tiền tố, hậu tố và cách – Cho phép tùy biến tên folder chi tiết hơn bằng việc thêm thông tin phụ trước hoặc sau tên folder.
 • Xem trước – Hiển thị ngay lập tức folder sản phẩm đang được tạo
 • Chọn xem – Cho phép bạn xem cấu trúc folder sẽ được gắn vào mỗi folder được tạo gống như các folder phụ trong quá trình tạo
 • Nút xem – Cho phép bạn xem nội dung của folder ở bất kì lúc nào

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 2.01 bao gồm các bản vá lỗi và nâng cấp.

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 939 KB
 • Lượt xem: 364
 • Lượt tải: 360
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: