Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc Biểu mẫu hành chính

Tải về
  • Đánh giá:
    3 13 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 83,6 KB
  • Lượt tải: 13.117
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc - Biểu mẫu hành chính

Để đảm bảo độ tin cậy khi bạn cần mua bán hàng hóa với đối tác nào đó bạn cần sử dụng Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc để đảm bảo rằng tiền đã được giao cho người bán.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………....………………………………………………

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp:…...….Nơi cấp: …………………………….

Địa chỉ:………………...…………………………..................................……………………...

Có Bán cho

Ông (Bà):…………………………………………………………...……………………………..

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp:……….Nơi cấp: ……………………………..

Địa chỉ:………………...…………………………..................................………………………

Tài sản bán là: …………………………………………………………………………………...

Số lượng: ………………...................(Bằng chữ:……………………………................……)

Giá bán:…………………........................……(Bằng chữ:...……….........................………)

Tổng giá trị thanh toán: …………………………………............................................……..

(Bằng chữ: ………………………………………………………………...................…………)

Ông (Bà):………………….…đã đặt cọc:…………...…….(Bằng chữ:…….………………..)

cho Ông (Bà):……………………………..…để mua ………………………............…………

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)………....số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…….…(Bằng chữ:……….) cho Ông (Bà)………….. chậm nhất vào…………

Trong trường hợp Ông (Bà)………………...không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.