Mẫu giấy khai đăng ký xe Biểu mẫu hành chính

Tải về
  • Đánh giá:
    4 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 99,8 KB
  • Lượt tải: 4.752
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu giấy khai đăng ký xe - Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy khai đăng ký xe trong trường hợp chủ xe đi đăng ký lại sau khi mua bán, đổi chủ hoặc thay đổi địa chỉ thường trú.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

BIỂN SỐ CŨ:……………

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

Họ và tên chủ xe:………………………………………….Năm sinh:…………..................…….

Nơi thường trú:……………………………………....................................................................

Số CMND (Hộ chiếu):…….........….….. cấp ngày……./…../….. tại:…………….....................

Có chiếc xe:………...........……….Nhãn hiệu:………………......…..Số loại…….....................

Loại xe:…............................Màu sơn:……….......……Năm sản xuất:…………………………

Tên động cơ:…………..........Dung tích:………..........……………Công suất………………….

Kích thước bao: - Dài:…….......…….m; Rộng:………….....….m; Cao………......……….…m;

Tự trọng:…………….........................……….kg;

Tải trọng: - Số chỗ ngồi:……............……..; đứng:……......…..….; nằm……………….…........

    -Hàng hoá:………...............…….kg;

Số máy:……………………….................……….. Số khung:…………….................….............

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên đây là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………..ngày…..tháng….năm200….

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC                                                                     CHỦ XE
       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

 

TRƯỞNG PHÒNG CSGT

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.