MetaProducts Download Express

Tải về
  • Đánh giá:
    3,4 ★ 22 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 511 KB
  • Lượt xem: 4.545
  • Lượt tải: 4.529
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Internet Explorer 4.0
Giới thiệu

MetaProducts Download Express tương thích với tất cả định dạng file: 123, ARJ, CAB, CDW, COM, DOC, EXE, JAR, LHA, MP2, MP3, MPE, MPEG, MPG, PDF, PPT, RAR, RTF, TAR, XLS và ZIP. MetaProducts Download Express có tính năng tự động cập nhật. Khi bạn chọn những định dạng mới, chương trình sẽ yêu cầu bạn bổ sung thông qua những phím nóng trên trình duyệt hoặc nếu bạn hủy chọn, MetaProducts Download Express sẽ mở một cửa sổ hỏi xem bạn có muốn đưa những định dạng này vào danh sách những file cho qua không.

Theo softvnn

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.