Metasploit Express for Windows

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 159 MB
 • Lượt xem: 560
 • Lượt tải: 552
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Metasploit Express cho phép chuyên viên IT có thể dễ dàng xác định các lỗ hổng có thể bị tấn công, khai thác hay không, ưu tiên làm giảm bớt độ nguy hại của chúng và thực hiện kiểm tra thâm nhập cơ bản. Metasploit Express dành cho chuyên gia IT khi họ muốn kiểm tra lỗi rất dễ dàng.

Metasploit Express phù hợp với các tổ chức IT lo ngại vấn đề tài chính và không yêu cầu các tính năng tích hợp hay kiểm tra lỗi có thể bị xâm nhập có trong Metasploit Pro.

Metasploit Express for Windows

Các tính năng chính:

 • Khám phá ứng dụng web, kiểm kê và khai thác
 • Khả năng kiểm tra xâm nhập tiên tiến, bao gồm xoay VPN, tính năng ẩn để tránh IDS, IPS, diệt virus và bảo vệ điểm cuối
 • Hợp tác theo nhóm, bao gồm báo cáo theo nhóm và bản ghi kiểm kê cũng như hạn chế truy cập người dùng vào một số dự án
 • Báo cáo PCI DSS và FISMA
 • Sử dụng để quản lý dự án dễ dàng hơn.
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.