Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3 Gói cập nhật SP3 cho Office Project 2007

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 129,2 MB
  • Lượt xem: 7.759
  • Lượt tải: 22.268
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 7/Server 2003/Vista/XP
Giới thiệu

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3 - Gói cập nhật SP3 cho Office Project 2007

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Project 2007.

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Project 2007.

- Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Thông tin thêm về Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3

Hướng dẫn cài đặt:

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Office Project 2007 thì thực hiện theo các thao tác sau đây:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.