Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 1 Gói cập nhật SP1 cho Office Proofing Tools 2003

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 673
  • Lượt tải: 630
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000 SP3/Server 2003/XP
Giới thiệu

Service Pack 1 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Proofing Tools 2003.

Office 2003 Service Pack 1 (SP1) for Proofing Tools sẽ chắc chắn rằng Office 2003 sẽ chạy đầy đủ các chức năng khi bạn sử dụng Office 2003 Proofing Tools.

Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 1

Yêu cầu hệ thống.

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP.

Tuyết Mai

Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

- Sử dụng Microsoft Update (đề nghị).

Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

- Cài đặt Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 1 thực hiện theo các thao tác sau:

1. Tải về một trong hai tập tin dưới đây:

- PTK2003SP1-kb843188-client-enu.exe: Download file này nếu có quyền truy cập vào đĩa CD gốc. Bạn có thể sẽ phải cung cấp đường dẫn cài đặt trong quá trình patch.

- PTK2003SP1-kb843188-fullfile-enu.exe: Download file này nếu không có quyền truy cập vào đĩa CD gốc. Hoặc nếu gặp vấn đề khi cài đặt file PTK2003SP1-kb843188-client-enu.exe.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Liên kết tải về