Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 1 (32 bit) Gói cập nhật SP1 cho Office Servers Language Pack 2007

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5,6 MB
 • Lượt xem: 423
 • Lượt tải: 407
 • Ngày:
Giới thiệu

Service Pack 1 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho tất cả các phiên bản của Microsoft Office Servers Language Pack 2007.

Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 1 giúp cải thiện khả năng ổn định và cải tiến hiệu suất trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người dùng.

Gói dịch vụ này bao gồm tất cả các bản cập nhật phát hành cho hệ thống Microsoft Office Servers Language Pack 2007 trước tháng 12 năm 2007.

Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 1 (32 bit)

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với các chương trình sau đây:

 • Microsoft Office Forms Server 2007 Language Pack
 • Microsoft Office Project Server 2007 Language Pack
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 Language Pack

- Yêu cầu bổ sung:

 • Để cài đặt SP1, bạn phải có Microsoft Installer 3.1 (MSI 3.1) hoặc cao hơn.
 • Để cài đặt SP1, bạn cần nhiều không gian ổ cứng hơn so với kích thước của các bản vá.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản 64 bit, xin vui lòng tải Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 1 (SP1), 64-Bit Edition.

Tuyết Mai

Hướng dẫn:

Trước khi bạn cài đặt máy chủ Office 2007 SP1 bạn cần phải chú ý:

- Phải cài Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (SP1) trước.

- Hoàn thành việc nâng cấp cơ sở dữ liệu, đăng nhập thông qua một tài khoản quản trị trên máy chủ Web front-end . Ngoài ra tài khoản này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tài khoản phải là tài khoản quản trị.

+ Tài khoản phải có cơ sở dữ liệu đã được tạo.

- Ngoài ra tài khoản phải có quyền truy cập cơ sở dữ liệu SharePoint Server trên máy tính đang chạy Microsoft SQL Server.