Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 1 Gói cập nhật SP1 cho Office Visio 2007

Tải về
 • Đánh giá:
  5 2 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 102,3 MB
 • Lượt xem: 6.678
 • Lượt tải: 16.614
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows Server 2003 SP1/Vista/XP SP2
Giới thiệu

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 1 - Gói cập nhật SP1 cho Office Visio 2007

Service Pack 1 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Visio 2007.

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 1 cải thiện khả năng ổn định và cải tiến hiệu suất trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người dùng.

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 1 

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với các chương trình sau đây:

 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007

- Yêu cầu bổ sung:

 • Để cài đặt SP1, phải có Microsoft Installer 3.1 (MSI 3.1) hoặc cao hơn.
 • Để cài đặt SP1, cần nhiều không gian ổ đĩa hơn so với kích thước của các bản vá.

Tuyết Mai

Thông tin thêm về Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 1

Hướng dẫn cài đặt:

- Sử dụng Microsoft Update (đề nghị). Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

- Sử dụng Office Update trên website của Office Online. Office Update sẽ tự động tìm thấy Office, nó nhắc nhở bạn cài đặt các phiên bản cập nhật và dịch vụ từng ngày.

- Làm theo các bước để cài đặt Microsoft Office Visio 2007 SP1:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.