Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2 Gói cập nhật SP2 cho OneNote 2003

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 30,8 MB
  • Lượt xem: 830
  • Lượt tải: 801
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000 SP3/Server 2003/XP
Giới thiệu

Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office OneNote 2003.

Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2 (SP2) có chứa các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện tính bảo mật, hiệu suất và tính ổn định. Ngoài ra, SP2 còn bao gồm tất các bản cập nhật phát hành trước đó.

Gói dịch vụ này bao gồm các bản cập nhật phát hành trước đó cho OneNote 2003: OneNote 2003 Service Pack 1.

Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office OneNote 2003.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.