My Secure Notes for iOS 2.7 Bảo mật ghi chú cho iPhone/iPad

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 819,2 KB
 • Lượt xem: 65
 • Lượt tải: 50
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 5.1 or later
Giới thiệu

My Secure Notes for iOS là phần mềm bảo mật ghi chú cho iPhone/iPad.

My Secure Notes hỗ trợ lưu ghi chú cá nhân quan trọng bảo mật và an toàn; đồng bộ ghi chú giữa các thiết bị (iPhone và iPad) bằng iCloud.

My Secure Notes cung cấp chức năng tạo ghi chú đơn giản và bảo mật ghi chú bằng mật khẩu. Người dùng cần nhập mật khẩu để xem hoặc chỉnh sửa ghi chú; đồng thời chia sẻ ghi chú dễ dàng ngay trong ứng dụng.

My Secure Notes cho phép lưu trữ các thông tin, dữ liệu cá nhân, mã PIN... để tránh việc bị người khác truy cập.

Minh Lộc

Liên kết tải về