News Messenger Đọc RSS feed và atom

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 493,5 KB
  • Lượt xem: 564
  • Lượt tải: 556
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows All
Giới thiệu

News Messenger cho phép bạn đọc các nguồn tín hiệu RSS và atom, thậm chí có thể phân tích các trang html để bạn có thể đọc các tiêu đề từ trang web không hỗ trợ cung cấp thông tin.

News Messenger

Các tính năng:

- Hỗ trợ Atom 1.0 và tất cả các định dạng RSS feed khác nhau.

- Tự động phát hiện RSS feed cho một trang web cụ thể bằng cách sử dụng kéo và thả.

- Hỗ trợ cho các máy chủ proxy.

- Sử dụng mã hóa Gzip và HTTP điều kiện GET để giảm băng thông sử dụng khi tải về nguồn cấp dữ liệu.

- Xem tag “đám mây” của nguồn cấp dữ liệu đăng ký.

- Khả năng hiển thị tin tức thu nhỏ.

- Hỗ trợ OPML.

Yêu cầu:

- .NET Framework 3.5 hoặc cao hơn.

Lê Tuyết

Liên kết tải về

Link Download chính thức: