Nokia Ovi Suite 2.1 Chuyển đổi file giữa máy tính và điện thoại Nokia

Tải về
 • Đánh giá:
  3 116 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 87,4 MB
 • Lượt xem: 76.669
 • Lượt tải: 77.895
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows Vista/XP SP 2
Giới thiệu

Nokia Ovi Suite - Chuyển đổi file giữa máy tính và điện thoại Nokia

Nokia Ovi Suite cho phép bạn mở nội dung máy Nokia dễ dàng nhất. Bạn có thể chuyển tải file và thông tin hết sức dễ dàng từ máy tính và điện thoại di động, trải nghiệm cách duyệt hình ảnh, video và âm nhạc mới hoàn toàn.

Xem mục này để tìm hiểu cách dùng máy Nokia tương thích cùng với phần mềm Nokia Ovi Suite để chuyển đổi nội dung đa phương tiện và lịch; chia sẻ hình ảnh; cập nhật file đa phương tiện quan trọng; nạp, cất giữ và quản lí file từ máy di động; đăng tải rồi xem lại file và thông tin của bạn theo cách riêng đầy hấp dẫn và thích thú.

Nokia Ovi Suite