Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 50,9 MB
  • Lượt xem: 2.037
  • Lượt tải: 2.025
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows Vista
Giới thiệu

Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL

Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL

nForce 790i Ultra SLI
nForce 790i SLI
nForce 780i SLI
nForce 750i SLI
nForce 680i SLI
nForce 680a SLI
nForce 680i LT SLI
nForce 650i SLI
nForce 650i Ultra
nForce 590 SLI Intel
nForce 590 SLI AMD
nForce 570 SLI Intel
nForce 570 SLI AMD
nForce 570 Ultra AMD
nForce 560
nForce 550
nForce 520
nForce4 SLI X16 Intel
nForce4 SLI X16 AMD
nForce4 SLI Intel
nForce4 SLI AMD
nForce4 SLI XE Intel
nForce4 Ultra Intel
nForce4 Ultra AMD
nForce4 AMD

Liên kết tải về