OpenDS for Mac 2.2.1

Tải về
3 (1) Sun microsystems Miễn phí 1.194 Dung lượng: 15,6 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8

OpenDS - một ứng dụng LDAP directory server được viết bằng ngôn ngữ Java...

Ứng dụng tương thích đầy đủ với chuẩn LDAPv3 server, đồng thời cũng hỗ trợ các chuẩn mở rộng và lược giản LDAP khác.

Các tính năng chính của ứng dụng:

 • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình gồm 6 bước đầy đủ, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 3 phút
 • Bộ điều khiển với giao diện đồ họa có thể đáp ứng được những hành động trực tuyến
 • Hỗ trợ khả năng điều khiển thông qua giao diện dòng lệnh để có thể thực hiện được các thao tác điều khiển trực tuyến tương tác

(theo apple)

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 2.2.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 15,6 MB
 • Lượt xem: 1.217
 • Lượt tải: 1.194
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8
Liên kết tải về

Link Download chính thức: