OpenOffice.org SDK for Mac (RC)

Tải về
3 (1) Oracle Miễn phí 524 Dung lượng: 13 MB Ngày: Yêu cầu: Mac

OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 13 MB
  • Lượt xem: 529
  • Lượt tải: 524
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac
Liên kết tải về