OpooSoft PDF Split-Merge Tách và gộp file PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 1.970
  • Lượt tải: 1.941
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/7/Vista/2000
Giới thiệu

PDF Split-Merge là công cụ hoàn hảo để tách, nối, và quản lý các tập tin PDF, nó có thể giúp bạn chia các tập tin PDF thành tập tin PDF nhỏ hơn, và hợp nhất một hoặc nhiều tập tin PDF.

PDF Split-Merge

Tính năng:

• Chia tài liệu PDF theo số trang hoặc điều chỉnh phạm vi trang.

• Chia nhỏ hàng loạt trang.

• Chia một tập tin thành các trang duy nhất.

• Chia n trang (có n trang trong tập tin).

• Kết hợp nhiều file PDF hoặc lựa chọn số trang từ một hay nhiều file PDF thành một file.

• Tạo ra một tập tin PDF mới bằng cách kết hợp một hoặc nhiều tài liệu PDF.

• Hỗ trợ sử dụng trùng lặp phạm vi trang để tạo ra các tập tin PDF đầu ra.

• Hỗ trợ các tập tin PDF được mã hóa.

• Hỗ trợ thêm thư mục để tìm kiếm cho các tập tin PDF.

• Giao diện người dùng dễ sử dụng.

• Giao diện người dùng dễ sử dụng.

• Không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat.

• Chuyển đổi mà không cần bất kỳ phần mềm hỗ trợ.

• Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.

• Hỗ trợ kéo và thả các tập tin.

• Tốc độ chuyển đổi nhanh.

Yêu cầu hệ thống:

• Bộ xử lý: 1GHz Intel/AMD hoặc cao hơn.

• RAM: 256MB hoặc cao hơn.

• Ổ cứng trống: 50MB.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Tách file PDF