🖼️
  • Raskin for Mac
  • Được lấy cảm hứng từ Jef Raskin, giao diện người dùng có khả năng zoom của chương trình này có thể hiển thị tất cả những “rắc rối” trong máy tính của bạn trên một bề mặt đơn. Sử dụng zoom và pan để hiển thị, sắp xếp và mở các dữ liệu rất tiện ích...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu