🖼️
  • StatWin Enterprise
  • Phần mềm StatWin được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân tích các số liệu về hoạt động của máy tính và hoạt động của người dùng. StatWin có khả năng quản lý thông minh máy tính và người dùng.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu