🖼️ Logicos 1.4 Game trí tuệ miễn phí cho máy tính và Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Łukasz Kurant
  • Logicos là một game trí tuệ mang tính thử thách cao đảm bảo sẽ khiến người chơi buộc phải vắt óc suy nghĩ. Game này có thể kiểm tra kỹ năng suy luận, quan sát và logic độc đáo của người chơi.
  • windows Version: 1.4.2.0