🖼️ Final Days Early Access Game bắn nhau nảy lửa

🖼️
  • Phát hành: +7 Software
  • Final Days là game bắn nhau nhiều người chơi, với nhịp độ và cường độ nhanh, được thiết lập trong một thế giới hậu khải huyền. Điểm đặc biệt là có thể chia màn hình máy tính làm 4 phần để chơi cùng 4 người bạn một lúc.
  • windows Version: Early Access