🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • App Guard Man For Android Bảo vệ sự riêng tư của bạn
  • App Guard Man có thể thiết lập mật khẩu để bảo vệ sự riêng tư cho các ứng dụng trên điện thoại Android của bạn. Giúp bảo mật thông tin đăng nhập, thông tin cá nhân, tài khoản trực tuyến.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Battery Man For Android Tiết kiệm pin
  • Trong chế độ tiết kiệm pin, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, đèn nền, chế độ im lặng, chế độ rung và đồng bộ hóa sẽ được tắt cùng một lúc. Vì thế mức độ tiêu thụ pin sẽ giảm đáng kể.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️