🖼️ Wubi 2.73 Hỗ trợ cài đặt Ubuntu

🖼️
  • Phát hành: Agostino Russo
  • Một hệ điều hành Ubuntu không chính thức có thể cài đặt để chạy song song với hệ điều hành Window, và chỉ cần một cú click chuột là bạn đã có thể bước chân và thế giới của hệ điều hành Linux
  • windows Version: 2.73
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 786