🖼️
 • SecuBox for Pocket PC

  Mã hóa dữ liệu
 • Phần mềm SecuBox của Aiko là một chương trình mã hoá dữ liệu cho phép bảo mật bằng mật khẩu dành cho các dòng Pocket PC chạy hệ điều hành Windows.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • SecuWipe

  Xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu
 • SecuWipe là giải pháp xóa dữ liệu toàn diện, có thể loại bỏ tất cả dấu vết của thông tin quan trọng khỏi máy tính và thiết bị Pocket PC – xóa từ xa hay ngay trên máy, tự động hay thủ công
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SecuBox for Smartphone

 • SecuBox là phần mềm mã hóa rất dễ sử dụng, có thể mã hóa thông tin quan trọng được lưu trên điện thoại chạy hệ điều hành Windows Mobile và thẻ nhớ của nó.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu