🖼️ Heroes Adventure: The Legends cho iOS 1.10 Game nhập vai phiêu lưu cùng các anh hùng

🖼️
  • Phát hành: Aleksandr Bogachev
  • Heroes Adventure: The Legends là game nhập vai hành động hấp dẫn, đưa bạn vào cuộc phiêu lưu cùng 3 anh hùng dũng cảm, chiến đấu với quái vật để cứu vương quốc Nualor khỏi tay phù thủy độc ác.
  • ios Version: 1.10