🖼️
🖼️
  • Hard Drive Inspector Pro for Notebooks
  • Hard Drive Inspector Pro for Notebooks là một phần mềm mạnh mẽ, hiệu quả và dễ sử dụng, nó sẽ theo dõi sức khỏe ổ cứng cho Notebooks của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hard Drive Inspector
  • Ở những đĩa cứng chứa dữ liệu quan trọng có thâm niên hoạt động khá lâu năm thì bạn cần phải thường xuyên theo dõi trình trạng hoạt động của nó để đề ra kế hoạch sao lưu dữ liệu hoặc thay mới nếu nó có biểu hiện sắp… đột tử.
  • Xếp hạng: 3 14 Phiếu bầu