🖼️ Bandito for Mac 1.1 Hỗ trợ nghe radio Pandora trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Americo Trading
  • Bandito for Mac là một tiện ích nhỏ gọn hiển thị trên giao diện của Mac dưới dạng một thanh công cụ, giúp người dùng truy cập vào tài khoản Pandora của mình một cách nhanh chóng.
  • mac Version: 1.1.9