🖼️
  • Photo Magician

    Thay đổi kích thước ảnh hàng loạt
  • Photo Magician 1.8.7.0 là công cụ miễn phí, cho phép người dùng thay đổi đồng thời nhiều file ảnh về 1 kích cỡ xác định. Công cụ này hữu ích cho những ai sử dụng các hình ảnh để làm slide show trình chiếu hoặc upload lên website.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu