🖼️ Wild West: Explore Shoot Trade cho iOS 0.19 Game khai thác mỏ làm giàu

🖼️
  • Phát hành: Ao Xu
  • Wild West: Explore Shoot Trade cho iOS thuộc thể lại clicker thú vị, nơi bạn sẽ phiêu lưu đến miền Tây hoang dã và bắt đầu công cuộc khai thác mỏ vàng làm giàu tại đó.
  • ios Version: 0.19.2