🖼️
  • XAMPP Ứng dụng thiết lập hệ thống web server
  • XAMPP 7.4.27 là chương trình tạo máy chủ web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và phpMyAdmin; cho phép bật/tắt và khởi động lại server dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 20 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • XAMPP 0.9 for Solaris
  • XAMPP - với khá nhiều phiên bản chạy trên nhiều nền tảng server phổ biến trên thị trường, ApacheFriends không thể bỏ qua nền tảng Solaris, một nền tảng cũng rất phổ biến và ổn định...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu