🖼️ Ai Là Thánh Troll cho iOS 4.1 Game troll hại não trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Appsolution
  • "Ai là thánh troll" là một game trí tuệ vui nhộn không đòi hỏi bạn phải có kiến thức thật uyên thâm trong các lĩnh vực. Với những câu hỏi có một không hai, độc đáo nhưng không hề Bố láo đang chờ các bạn.
  • ios Version: 4.1
  • Đánh giá: 21
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.223