🖼️
  • Card Thief cho iOS Game trộm thẻ phong cách solitaire
  • Trong game hành động Card Thief, mMột tên trộm lén lút phải chạy trốn qua tất cả các khung cảnh khác nhau và bạn cần giúp anh ta tìm kiếm con đường trốn thoát tốt nhất. Khi làm vậy, bạn sẽ phải tận dụng các thẻ trên bàn, mỗi thẻ bài sẽ khiến bạn phải trả giá bằng một vài mạng sống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️