🖼️ Stepmother: Mad Granny cho iOS 1.4 Game kinh dị mẹ kế điên cho iPhone, iPad

🖼️
  • Phát hành: ARPAplus
  • Stepmother: Mad Granny là game kinh dị theo phong cách hành động lén lút. Nhiệm vụ của bạn là lẻn vào nhà bà mẹ kế độc ác, lấy lại những đồ vật giá trị mà người cha quá cố để lại và đừng để bà ta bắt gặp nếu không muốn bỏ mạng.
  • ios Version: 1.4.2