🖼️ Indigo Virtual Assistant cho Android 1.1 Trợ lý ảo trên Android

🖼️
  • Phát hành: Artificial Solutions
  • Indigo Virtual Assistant là ứng dụng trợ lý ảo giúp người dùng "ra lệnh" và điều khiển điện thoại dễ dàng hơn thay vì phải thao tác trực tiếp trên thiết bị.
  • android Version: 1.1.12.0