🖼️ iFonebox cho Mac 1.4 Khôi phục dữ liệu cho iPhone/iPad trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Auntec
  • iFonebox cho Mac là một công cụ phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp dành cho người dùng iPhone, iPad hoặc iPod. Với nó, họ có thể lấy lại các dữ liệu bị mất hoặc xóa trong thiết bị như: tin nhắn, danh bạ, ghi chú, vv một cách dễ dàng và cực kỳ nhanh chóng.
  • mac Version: 1.4.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 68