🖼️ COVIDSafe cho Android 1.0 Ứng dụng truy vết người nhiễm Covid-19

🖼️
  • Phát hành: Australian Department of Health
  • COVIDSafe là ứng dụng chính thức do Bộ Y tế Chính phủ Úc phát triển nhằm giúp cộng đồng an toàn khỏi Coronavirus (COVID-19).
  • android Version: 1.0.21